۱۳۸٦/۱/۱
شما موقع تحویل سال چی کار می کردید؟

شما موقع تحویل سال داشتید چی کار می کردید؟

یادمه بچه که بودم مامانم اینها می گفتند هر کاری لحظه سال تحویل بکنین تا آخر سال روتون می ماند اثرش. واسه همین خوبه آدم یه کار خوب بکنه. مثلاْ‌به قرآن نگاه کنه،‌ یا قرآن بخونه،‌ یا به آب و آینه نگاه کنه... 

یا می گفتن اولین خوراکی که تو سال جدید می خورین شیرینی باشه چون می ماند اثرش نا آخر سال!‌ ما هم بچه بازی در می آوردیم می گفتیم اگه آدم کوکو بخوره چی میشه !‌می گفتن تا آخر سال میگه این کو اون کو!!

حالا باید شیرینی خورد که شیرین کام بود تا آخر سال!‌

یا اولین کسی که وارد خونه میشه مهمه کی باشه!‌ قدمش خوب باشه!‌دستش پر باشه از چیزهای خوب!‌همیشه بابایی اولین کسی هستند که میان خونه با سبزه و شیرینی و میگن برامون سلامتی آوردند.

سبزی پلو ماهی هم می خوریم چون سبزی و سرزندگی می آره،‌ بعدش رشته پلو که رشته کار دستمون بیاد!  

همه این نماد ها قشنگه!!‌ همه اش واسه اینه که تو زندگی مون دنبال چیزهای خوب باشیم به خودمون بگیم خودم یه جوری ساختمش که امسال سال خوبی باشه!

من که پای تلفن بودم لحظه تحویل سال!!

سال خوبی باشه امسال واسه همه اونهایی که خوبی طلب می کنند!! پیروز و بهروز باشید.

الهه

اول فروردین ۱۳۸۶