۱۳۸٦/٢/٢٥
ادامه کمک و همکاری

یکی از دوستان یه لینکی داده بودند راجع به این لوگویی که من رو بازوی سربازهای نروژی دیده بودم! خلاصه مطلب اینکه این سربازها همون طور که همه مون  پیش بینی کرده بودیم ماله افغانستان هستند!

ممنون ولی به هرحال من سعی می کنم گزارش تصویری تهیه کنم!!

الهه

۲۵ اردی بهشت ۱۳۸۶