۱۳۸٦/٢/٢٦
کار

خالم می گفت هرکی پول نفتشو یه جور هدر میده! این نروژی ها تو یه روز کاملاْ‌ بارونی در حالی که کل هفته بارونی پیش بینی شده پول میدن از این دستگاه های خفن اجاره میکنن تا برج های شیشه ای شونو تمیز کنند!

ولی از اون طرف من یه چیزی دیدم چند وقته! تو ایستگاه های مترو آدم های با لباس تمیز و نو با قیافه های به قول الانی داغان(!) با جاروهای عجیب غریب که کار کردن باهاش خیلی ساده اس ولی حتی یه آشغال سیگار کوچیک رو هم می تونه برداره از رو زمین! بد دیدم توی پبام نما نوشته که معتادها بیان ما بهشون کار میدیم که ایستگاه ها رو تمیز کنند!!‌ بهشونم پول میدیم! خوب این خیلی خوبه! پول مواد این بیچاره ها هم در می آد؛ شهر تمیز میشه؛ اینهام از تو شهر جمع میشن!

البته بماند که ما معتادم نشدیم که کار بهمون بدن!

الهه

۲۶ اردی بهشت ۱۳۸۵