۱۳۸٦/۳/۱٤
خارج از وظیفه

۱۳، ۱۴ سال پیش تو دفتر معلم های مدرسه مامانم اینها یه دونه از این ورقه ها دیدم  که کپی می گرفتن به همه مدرسه ها و اداره ها می دادند. شاید هم خیلی هاتون دیده باشیدش راجع به کار توش نوشته بود:

دیر آمدن و زود رفتن بی نظمی است٬

به موقع آمدن و به موقع رفتن وظیفه است٬

زود آمدن و دیر رفتن ایثار است٬

...¤

یه عالم جایگشت های زود و دیر و به موقع  و آمدن و رفتن  هم داشت که من یادم نیست چیها بود!

کلاْ‌ آدم هر جایی محدوده وظیفه اش رو انجام بده انجام وظیفه کرده منظور اینه که پاداشی بهش تعلق نمی گیره. با دیدگاه معلم دینی که بخوای بهش نگاه کنی اینه که خوندن نماز یومیه ثواب نداره

و خوب طبیعتاْ‌ آدم وقتی وظیفه اش رو انجام میده و علاوه بر اونم باز انجام میده خوب چه بهتر!

مثل نماز مستحبیه!

حالا آدم اگه اقل وظیفه اش رو انجام نده یا وظیفه اش رو با کاستی انجام بده٬ ولی هزارتا کار خوب که وظیفه اش نیست بکنه٬ به این آدم چی می گن؟ من یادم نیست !

ایثارگر؟ مهربون؟‌وظیفه نشناس؟ انفاق گر؟ از زیرکار در رو؟

الهه

۸ خرداد ۱۳۸۶