۱۳۸٦/٧/٢٢
نبودم!
  • عید فطر گذشته همگی مبارک
  • میگن یه دیوونه یه سنگ می اندازه تو چاه صد عاقل نمی تونند درش بیارند. حکایتی شد این. من همیشه فکر می کردم اگه آروم باشم بهتره. نگاه ها خودشون حرف می زنند. ولی همیشه هم جواب نمی ده! وقتی نگاهت پشت پنجره اسیره اون موقع باید حرف زد گاهی خیلی دیره وقتی می فهمی. ولی خوبه پیش وجدانش آدم روسفید باشه. من می گم آدم چیزی رو از دست نمی ده اون که رفته می آد اگه تو و وجدانت مطمئن باشین درست عمل کردید.

من یکی رو میشناسم مثل بچه هاس! حتی از بچه ها هم کوچولو تر. هر وقت کار بدی می کنه یا گاهی حتی وقتی شک هم داره که ممکنه کار بدی کرده باشه معذرت می خواد. من بهش حسودی می کنم وقت هایی که زودی می گه ببخشید ولی به روی خودم نمی آرم میگم بخشیدم. ولی تو دلم خدا می دونم چقدر شرمنده اخلاق خوبشم. کاش اونم می دونست.

الهه

سه شنبه، 2007/10/09

17 مهرماه 1386 فرودگاه اسلو.