۱۳۸٦/۱٠/٥
گرفتاری

درسته که این روزها خیلی گرفتارم و وقت نمیشه به روز کنم ولی قول میدم به زودی بنویسم. این جا همه سرماخوردن و مریضند. تهران مثل همیشه شلوغ پلوغه. هوای اهواز به سردیه تهران بود.... خلاصه خبر خاصی نیست ولی من خیلی وقت ندارم بیام آنلاین...

مرسی از همه که به هرحال سر میزنند.

الهه

۴ دی ماه ۱۳۸۶

تهران