۱۳۸٧/۱/٥
نوروز و بهار مبارک

اول ببخشید به خاطر تاخیر در نوشتن. بعدهم بگم آدم واقعاً نمی دونه فرداش چی می شه من کلی فکرکرده بودم که واسه عید تو بلاگم چی بنویسم و چی کار کنم واسه کی ها کارت بدم و چه جوری بنویسم ولی خوب همیشه اونجوری که آدم فکر می کنه پیش نمی ره. خدا رو شکر می کنم که آخرش خوب تموم شد. سال 1386 خیلی واسه من متفاوت شروع شد، خیلی خاص ادامه پیدا کرد و خیلی عجیب رقم خورد و خیلی مهم شد.

 

 

 

و امسال من نوروز رو تو خونه دو نفره مون بودم و دو نفره جشن گرفتیم. همه چیز خیلی خوبه خوب تر از اونی که آدم تو آرزوهاش از خدا می خواد. و من خدا رو شکر می کنم و دعا می کنم همه چیزهای خوبی که دارم رو واسم نگه داره. همه رو به همه آرزوهاشون برسونه و از هیچ کس حس خوشبختیشو نگیره.

عید همگی تون مبارک باشه و قدم های بهار براتون فرخنده. شاد و پیروز باشین.

الهه

پنجم فروردین

مارسی- فرانسه