۱۳۸٧/٢/٢۸
هفده ماه مه

امروز17 ماه مه است و روز ملی نروژ. من ساعت 4 صبح بیدار میشم می شینم به عددهای زشت و عجیب غریب تزم نگاه می کنم و ترجیح می دم صفحه تشکر و قدردانی رو پر کنم. سرم و بالا می کنم و می ببینم داره برف می آد... فقط می تونم بگم: این جا نروژ است! و دوباره تایپ می کنم!

الهه

بیست و هشت اردی بهشت ماه 1387l