۱۳۸٧/۳/۱۳
MS Word!!

با خودم عهد کرده بودم پروژه فوقم رو با Latex بنویسم. در اثر یه تنبلی بسیار ساده توی MS Word شروع کردم و هر چی به آخر کار نزدیک تر شدم بیشتر به خودم و تنبلی چرتم لعنت فرستادم. ولی الآن قول می دم پایان نامه دکتری رو دیگه تو Word ننویسم اگه پذیرش بگیرم.

امروز بالاخره تموموندم پایان نامه رو. و حالا فقط باید به دفاع فکر کنم و امیدوار باشم بعد از اون روزهای خیلی بهتری بیاد.

دوسال ارشد خیلی سخت نبود و شاید اصلاً سخت نبود... خیلی اوقات این قدر درس ها خوب بود که دلم می خواست سخت تر باشه. دلم یه همچین چیزی می خواد واسه دکتری یه ذره سخت تر هم قبوله!

دلم می خواد یه پایان نامه واسه دوسال زندگی توی نروژ بنویسم. روزهای سیاه و سفید زیادند توی این دو سال... یه ذره حرفهای گفتنی و یه عالم نگفتنی... دلم از همین حالا واسه نروژ تنگه...

چند روز پیش فکر می کردم امروزم یه دنیا با اینی که هست متفاوته. ولی خوب بازم خوبه... سوخت و سوز نداشته باشه دیرو زودش و تحمل می کنم! دو هفته مونده!

الهه

12 خرداد 1387