۱۳۸٧/۳/۱٦
اسکایپ!

و خدا اسکایپ را برای خانمهای باشخصیت آفرید:

به این فکر می کردم اگه اسکایپ نبود خیلی بد بود!  و ارتباط اونم از نوع ارزون و قابل دسترس خیلی چیز خوب و مهمیه! اگه اینها نبود چقدر دوری غیر قابل تحمل بود. تو این روزها واسه من و مطمئناً خیلی های دیگه اینترنت از نون شب واجب تره!

حتی اگر در باز بود باز هم زنگ بزنید حتی شما دوست عزیز:

قبلاً پانزده شانزده ماه پیش گفته بودم همیشه هم گفتم حالا بازم میگم: خیلی بدم می آد کسی عمرم رو مهندسی کنه! فرصتی که ماله منه عمری که ماله منه فقط دلم میخواد ماله خودم باشه... حتی اگه از دیوارهای کج پرش کرده باشم و اگه با هرکی دلم بخواد  تقسیمش می کنم.

هفته بین کنکور آزاد و سراسری:

احساس الآنم کاملاً با هفته بین کنکور سراسری و آزاد قابل مقایسه است! اون موقع هم لای هیچ کتابی رو باز نکردم مثل خیلی ها! الآن هم یه جورهایی اصلاً حس دفاع نیست! امیدوارم به اندازه کنکور آزاد بخیر بگذره و نتیجه ام مستقل از دفاع باشه!

در روشنی بامداد پانزده خرداد_اسلو

(سه و بیست دقیقه)