۱۳۸٧/٥/۱
دلم یعنی چی می خواد!؟

پوآن می گه خیلی وقته سفر نرفتیم. ما دو هفته پیش از سفر اومدیم. من دلم یه چیز خارق العاده می خواد. حتماً‌ دل پوآن هم می خوادکه بهانه سفر می گیره.

من دلم کوه می خواد. که شب بمونم و صبح به عشق قله کیسه خواب گرم و رها کنم و برم. من و پوآن تا حالا با هم قله نرفتیم.

من دلم یه مسابقه شمشیربازی هیجان انگیز می خواد. از دست اینها که تو تابستون ورزش نمی کنند ناراحتم. از دست کتابخونه محلمون هم که هرکتاب و سی دی که خواستم نداشت هم ناراحتم.

دلم سینما می خواد با اونی که پایه ی همه سینما رفتن هام بود با پوآن. دلم می خواد ١ لیتر بستنی رو در حالی که از کلکچال تا میدون ولی عصر پیاده می آم بخورم. دلم همه چی  و هیچی می خواد. 

الهه

اول مرداد ١٣٨٧