۱۳۸٢/٦/۱۳
...

راستش الان آمدم ديدم که اين دوستمان از مکه پيام گذاشته...اولا که خيلی ممنونم.دوم اينکه خيلی خوشحالم که ما رو به هر حال از حالشون با خبر کردن و سوم از طرف همه اونهايی که بلاگ رو می خونند بهشون التماس دعا ميگم . و خودمون هم براشون دعا می کنيم که حجشون قبول باشه و به اين اميد که حد اکثر استفاده رو کرده باشند.

الهه

سيزده شهريور ۱۳۸۲