۱۳۸٧/٧/۱۳
کار داوطلبانه همگانی

توی نروژ در هفته های اول بهار و پاییز یا یه هفته قبلش توی صندوق پستی هر محله ای یه کاغذ می انداختند که "فلان روز کار داوطلبانه همگانی در محله است"*. به این معنی که مثلاً‌ یه روز شنبه همه اهالی یه محله با هم همکاری می کردند همه برگ هایی که روی زمین ریخته بود رو جمع می کردند و هر کسی جلوی خونه اش رو تمیز می کرد. توی این روز اجازه داده می شد توسط ارگانی مثل شهرداری که مردم آشغال های بزرگی مثل تخت و مبل و صندلی و تلویزیون و کامپیوتر رو توی محل ریختن زباله بریزند. این جور آشغال ها توی روزهای دیگه سال مجاز نیست دم در یا در محل زباله گذاشته بشه و هرکس اگه بخواد باید یه جایی بیرون شهر ببره آشغالش رو.

اما نکته ای که واسه من جالب بود اهمیتی بود که مردم به این کار دسته جمعی می دادند. و همه پیر و جوان و بچه همکاری می کردند و عصر اون روز تو جایی تو محل بساط کباب و منقل و به راه می انداختند و بعدش هم کیک و ... و یه روزشون رو با هم می گذروندند. تو این روزها از طرف شورای محل همه جور جارو وسیله تمیزکردن در اختیارهمه قرار می گرفت.

حالا امروز داشتم تو محله خودمون می چرخیدم دیدم یه توری های خیلی بزرگی گذاشتند و رویش عکس برگ زرد و پاییزی کشیدند و نوشتند که جارو کنید و بریزید توی این توری. و حوالی ساعت ١٠ ،١١ صبح همه محل تو کوچه بودند و هر کس جلوی خونه اش رو تمیز می کرد. خیلی جالب بود صحنه اش و کلی برایم جالب بودکه تو هلند هم این کار رو می کنند.

میشد تو ایرانم داشته باشیم همچین روزهایی رو!

الهه

١٣ مهرماه

*: کلمه ای که من کار داوطلبانه همگانی معنی کردم توی نروژی میشه dugnad