۱۳۸٧/٧/٢٠
من و هلندی ها

یه هلندی: اسمت یعنی چی؟

من: خدا، خدایان، خدای مونث تو این مایه ها!

اون هلندی: چه جالب البته من از قبل می دونستم شما عرب ها اسم هاتون معنی داره!

من:تعجبتعجبتعجبتعجبتعجب خوب عرب ها هم اسم هاشون معنی داره ولی ایرانی ها هم همین طور!

اون هلندی: ااا!‌تعجبتعجبتعجب ایرانی ها مگه با عرب ها فرق دارند؟

-----------------

یه هلندی دیگه: چون واسه من خیلی جالب بود که تو ایرانی هستی و شمشیربازی می کنی رفتم با مادرم راجع به تو حرف زدم. گفتم که خیلی عجیبه یه دختر از ایران شمشیرباز بوده!

من: عینک

همون هلندی (با افتخار و غرور خاصی ادامه می دهد): آره بعد مادرم گفت احتمالاً همون موقع که ایران مستعمره فرانسه بوده این ورزش هم به ایران راه پیدا کردهمژه

من:عصبانی می شه بپرسم کی ایران مستعمره فرانسه بوده؟

همون هلندی‌(با اعتماد بنفس):‌ آره دقیقاً‌همون موقع که الجزایر مستعمره فرانسه بوده.

من:قهر

-------------

یه هلندی دیگه: تو کجایی هستی؟

من: ایرانی!

همون هلندی: اااا!‌ چه جالب!‌من اتفاقاً‌هفته پیش هم دو تا دختر دیدم از قزاقستان!

من:سوال

-------------

یه هلندی دیگه: بفرمایید به هلندی همون میشه که به نروژی میشه!

من: خیلی هم ربطی نداره! مگه به هلندی نمیشه Alstubelieft؟

همون هلندی: چرا خوب به نروژی هم همین می شه!‌ اگه نه پس چی میشه؟

من: اگه به نظرشما vær så god شبیه به Alstubelieft که خوب حتماً‌ هست!

نتیجه گیری: واقعاً‌جایی برای نتیجه گیری نمی مانه!

بی نتیجه: من نروژی ها رو به هلندی ها ترجیح می دم!