۱۳۸٧/۸/٢٦
پیتر سیاه و حاجی فیروز

اینجاها تقریباً‌ از اویل نوامبر مغازه ها ویترین هاشونو واسه کریسمس آماده می کنند. کمابیش تو همه مغازه ها آثارش رو آدم میبنه. تو نروژ یادمه یوهو دکور همه جا میشد سبز و قرمز و کلی درخت های کریسمس بزرگ همه جا بود. آدم حس خوبی داشت می دید این مردم هم واسه عیدشون خوشحالند.

اینجا با نروژ یه فرق اساسی داره که من خیلی خوشم می آد ازش. اینقدر ذوق می کنم تو خیابون می بینم این عروسک ها و شکلک های پیترسیاه رو. اینها یه موجودی دارند که اسمش پیتر ه و سیاه پوست. ظاهراً توی افسانه هاشون روز ۵ دسامبر با سنت نیکلاس (سینتاکلاز) یه پسرکی هم می آد که سیاه پوست ه و اسمش پیتر ه. و به بچه های خوب کادو می دهند. این پیتر عجیب لباسش و قیافه اش شبیه حاجی فیروزه . حتی تو یه تبلیغی دیدم با صورت سیاه و لباس قرمز و کلاه بوقی یه دایره زنگی هم دستش بود. خلاصه اینجوری هم حسی عید اینها یه کم بیشتر میشه.

الهه

آیندهون