۱۳۸٧/۱٠/۱٥
آخر تعطیلات
  • الآن حسم حس آدمی ه که پیک شادیش حل نکرده مونده و امروز سیزده بدر بوده باشه. بعد تعطیلات کریسمس و سال نو فردا دوباره کار شروع میشه. خدا رحم کرده من کاری ندارم! ولی همین که از فردا دوباره پوآن باید بره سر کار خودش همین حس رو به آدم میده.
  • از طرف دیگه حس خوبی دارم از تعطیلاتی که گذشت. مهمونی رفتیم، مهمونی دادیم،‌ مسافرت رفتیم و مقداری از کارهای عقب افتاده رو انجام دادیم. ولی کلاً‌تعطیلی هرچی باشه کم ه!
  • تو دلم یه ذوقی دارم یه خوشحالی یه حس خوب.  حسم رو خیلی دوست دارم. منتظر روزهای آینده ام. مسابقه شمشیربازی و مسافرت و شاید ایران و خلاصه خوشحالم... مفصلاً به موقعش توضیح میدم!
  • دوباره داره تاسوعا عاشورا می آد از یه لحاظی دوست دارم ایران باشم از یه لحاظی نه!