۱۳۸٧/۱٢/٥
کارناوال

روز شنبه اینجا روز شروع کارناول بود. کارناوال با وجودی که به اش نمی آد ولی یه مراسم مذهبی ه. که در واقع ۴٠ روز قبل از عید پاک (بدون احتساب یکشنبه ها) هستش یا همچین چیزی و عمدتاً‌ کاتولیک ها برگزار میکنند.

خلاصه چیزی که من تو این دو سال دیدم اینه که مردم لباس های عجیب غریب می پوشند، توی خیابون ها راه می افتند و راه می روند. توی کافه ها دور هم می خندند و معمولاً مست می کنند و خلاصه از این جور خبرهاس.گاهی گروه های موسیقی تو خیابون برنامه اجرا می کنند... خلاصه تماشا کردنش جالب ه.

 

کارناوال توی هلند خیلی گسترده نیست. توی استانی که ما هستیم قسمت های جنوبی اش متداول هستش و توی لیمبرگ. ولی مفصل ترش توی آلمان و جاهای دیگه هست. به پوآن شنبه می گفتم چه روز خاصی ه ،‌تشخیص آدم های دیوونه و عاقل از هم خیلی سخته!

الهه

پنجم اسفندماه