۱۳۸۸/٢/۱۱
زندگی بزرگ
  • آدم باید به خودش کمک کنه تا زندگی روی روال برگرده. این رو میدونم. آدم وقتی تنهایی بشینه یه گوشه پتانسیل غصه خوردنش بالا می ره. و توی این مواقع دوست های خوب کمک می کنند آدم تکون بخوره. بر بیرون و از آفتاب و آب و خاک لذت ببره. آدم یادش بیاد زندگی خیلی ابعاد گسترده،‌ عمیق و لذت بخشی داره.
  • دیروز روز ملکه بود. روز تولد مادر ملکه هلند. که خود ملکه هم این روز رسماً‌تولدش رو جشن می گیره این جوری که من فهمیدم. همه مردم لباس های نارنجی می پوشند و می آن توی خیابون. و احیاناً هرچی دلشون خواست می فروشند!!
  • همسایه مون رفته مسافرت،‌ گاهی چقدر جایش خالیه!

الهه

آیندهوون