۱۳۸۸/٢/۱٥
به مناسبت هفته معلم

یکی از شغلهایی که وقتی هنوز خیلی کوچیکیم همه مون باهاش آشنا میشیم شغل معلمی ه. من بخاطر اینکه مامانم و خاله ام و همه دختر خاله هامو دختر دایی ام و خلاصه خیلی ها دور و برم معلم بودند شاید زودتر از خیلی ها با محیط مدرسه و کلاً آموزگاری آشنا شدم. رفتن به حوزه تصحیح اوراق و بازی کردن تو حیاط مدرسه های بزرگ، با گچ و تخته بازی کردن،‌ نشستن سر کلاس کسانی که اونقدر بزرگ بودند که دبیرستانی بودند...

همیشه یادگرفته بودم که باید به معلم هام احترام بگذارم... چون اونها یکی مثل مامانم یا خاله ام بودند.

هفته معلم و خصوصاً روز معلم واسه من معنی روزی بود که مامانی و خاله دستشون اونقدر سنگین ه که حتماً باید یا با آژانس بیان خونه یا بابایی بره دنبالشون از بس کادو گرفتن. و خونه مون مدتی گلباران بود از دسته گل هایی که شاگردهای قدیم و جدید واسه مامان و خاله می آوردند. من کادو دادند به معلم ها رو دوست نداشتم.

سالهای چهارم و پنجم ابتدایی یادم می آد همه اش دلم می خواست کتاب بخونم و یه جوری از معلم هام بیشتر بلد باشم. اون سالها یادم ه وقتی روز معلم میشد،‌ از نوشتن انشاهایی که راجع سوختن معلم همچو شمع و روشنگر راه علم و دانش و  ... متنفر بودم. همیشه فکر می کردم معلم های من اینجوری نیستند و این کلمه ها ادا اطوار چرت یه عده آدم خودشیرین ه. این حس حتی تو راهنمایی هم ادامه داشت.... یادم می آد می گفتم لازم نیست معلم بسوزه مثل شمع،‌ کافی ه همین وظیفه ای که داره،‌سر کلاس خوب درس بده رو،‌خوب اجرا کنه. فکر می کردم چرا نمی گن یه معلم خوب کی ه؟‌ چرا همه اش می گن سوختن و ساختن...

بزرگتر که شدم،‌ فهمیدم. کم کم هر جایی تو زندگی ام هر چیزی رو می خواستم استفاده کنم،‌ یه چهره، یه یاد جلوی چشمم بود،‌ یاد معلمی که اون چیز رو بهم یاد داد. با خیلی از معلم هام رابطه ی خوبی نداشتم،‌ ولی چندین معلمم رو در حد یه معلم واقعی ستایش می کنم. معلم خوب کم نداشتم، ولی به وضوح معلم هایی نقششون تو زندگی واسه من بیشتر بوده.

بعضی اوقات بعضی معلم ها عادت داشتند راجع به مسائل غیردرسی حرف بزنند، و ما خوشحال که وقت کلاس داره می گذره، و شاید هیچ کدوم اون حرف ها یادمان نباشه. ولی بعضی اوقات بعضی نکته ها خوب تو ذهن آدم می مانه...

از وقتی بزرگتر شدم،‌ همیشه دوست داشتم روز معلم رو به هرچی معلم ه و خصوصاً معلم های خوبم تبریک بگم. کار سختی ه و گاهی نشدنی. ولی از اینکه واسه همه معلم های خوب،‌ بهترین ها رو آرزو می کنم و توی کارشون پیروزی و بهروزی.

الهه

اردی بهشت ١٣٨٨