۱۳۸۸/٢/٢٥
پراکندگی زبان

شاید پیش اومده باشه واسه خیلی از ما. تو کشور غیرفارسی زبون باشیم و با دوست فارسی زبونمون خوشحال بلند تو یه جای عمومی فارسی حرف بزنیم و از اینکه جماعت متوجه نمی شن چی می گیم لذت ببریم! عینکیه کیف خاصی داره! تو کشورهایی که ایرانی کم ه و ایرانی هاقیافه هاشون تابلو ه  آدم باخیال راحت تر این کار رو می کنه. اینکه آدم زبونی رو بلد باشه که پراکندگی اش تو دنیا کم باشه،‌ از این جهت خیلی خوشایند ه.

من همیشه دلم واسه انگلیسی زبان ها از همین یه جهت می سوزه،‌که همه جا ریسک فهمیده شدن دارند!!!* نروژی ها از اون جایی که زبون خیلی به دردنخوری دارند می تونند بیشتر از ما ایرانی ها خوشحال باشند که پاشون رو از مملکتشون بذارند بیرون دیگه هیچ کس حرفشون رو نمی فهمه.

توی رختکن باشگاه داشتم آماده می شدم برم تمرین شمشیربازی،‌ دو تا دختر بلوند شبیه بقیه اروپایی ها هم داشتند لباس می پوشیدند بروند خونه، شروع کردند باهم بلند بلند حرف زدن. یه کم که گذشت من دیدم ااااا انگار من دارم می فهمم یه چیزهایی... قصد گوش دادن نداشتم ولی واسم جالب شد گوش دادم و تو دلم هی ذوق کردم که به به تو هلند دو تا دختر نروژی خوشحال باهم بلند بلند نروژی حرف می زنند،‌ و من یه قول خودمون یه کله سیاه که احتمال نروژی فهمیدنم چیزی تو مایه های صفر ه دارم حرف های اونها رو می فهمم. چند ثانیه وایسادم جلوشون که بگم من می فهممشون،‌ بعد فکر کردم چه کار مزخرفی... حالا که چی؟! راهم روکشیدم و رفتم ولی تو دلم کلی ذوق می کردم با وجودی که اصلاً مهم هم نبود حرفهاشون راجع به یه کسی بود که به موبایل یکی شون زنگ زده بود!

*: نعمت فهمیده شدن در این زمان به یه بدبختی مبدل میشه. اونها هیچ وقت شاید این لذت رو درک نکنند.زبان

بی ربط:

  • بارون تمیزی می آد و خوب می آد چون از صبح دلم بارون می خواستخیال باطل.
  • چقدر چیز تو دنیا هست که‌آدم نمی دونه‌،‌ و گاهی چقدر بعضی هاش لازم ه که آدم بدونه.
  • واقعاً اگه آدم یه خدا نداشته باشه که همه چی رو ازش بخواد،‌ چقدر گاهی شب رو صبح کردن سخت میشه. خدا جونم خیلی دوستت دارم.
  • چقدر مدل دعا کردن های آدم تو برهه های مختلف زمانی فرق می کنه. ولی چیزی که همیشه درسته اینه که آدم فکر می کنه اونی که داره واسه رسیدن به اش تلاش میکنه یکی از مهمترین چیزهای زندگی ه. درحالی که فردا ممکنه خیلی بی اهمیت بشه.
  • کلافهکاش یه ایمیل بهتری امروز رسیده بود!

الهه

آیندهوون