۱۳۸۸/۳/۱۸
روزهای پر تاب و تب

این روزها تقریباً دیگه همه آدم ها با هر طرز فکری سیـ ـاسی و غیر سیـ ـاسی از انتـ ـخابات می گن و می نویسند من هیچ وقت دوست نداشتم اینجا سیـ ـاسی بنویسم ولی چون روزمرگی هام رو اینجا منویسم و این روزهام پراز اخبار و نظر و آمار و بالاپایین شدن ها ست اینجا می نویسم که بمونه. مثل هر حادثه و اتفاق دیگه ای که همه ایران و ایرانی باهم حسش رو می گیرند این روزها پر از تب و تاب ه و من این حالت رو دوست دارم.

از یک طرف همه زندگی ام رو گذاشتم کنار و از صبح تا شب، شب تا صبح مشغول اخبار و این سایت و اون سایتم و دوست دارم زودتر تموم بشه و نتیجه رو بفهمم و از طرف دیگه می دونم فردای انتخابات دلم واسه همه این لحظه های پر تاب و تب تنگ میشه. حس عجیبی ه. اینکه با هر ایرانی مستقل از طرز تفکرش و فرهنگش، حرف مشترکی درباره انتخـ ـابات هست و میشه راجع به مناظ ـره ها حرف زد رو خیلی دوست دارم. همه خبر دارند و نظر می دهند. همه دلشون می خواد واسه ایران بهترین اتفاق بیفته.

من دعا می کنم هرکدوم از بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم و با انرژی روز جمعه روز خوبی و آینده بهتری رو واسه ایران رقم بزنیم. و توی دلم همه اش میگم کاش این روزها، تو این همه حس و حال و هوا ایران بودیم و بین مردم.

الهه

آیندهوون. هیجدهم خردادماه