۱۳۸٢/٧/۱
اينم برای شروع مدرسه...

یه ترم دیگه بازم شروع شد و این دفعه زودتر از هر سال...

پارسال یادمه این قدر بی حوصله شروع کردم که حتی روز اول هم به زور رفتم سر کلاس و این مسئله هیچ تاثیری نداشت مگر این که تا آخر ترم حتی یک روز هم با شوق از در خونه به قصد دانشگاه نرفتم بیرون...

ولی امسال به خودم قول دادم که خوب شروع کنم. می دونم یه شروع خوب هیچ تضمینی نیست برای رسیدن به یه نتیجه خوب ولی شرط لازمی است برای اون...پس حالا امسال مصمم تر از همیشه بسم الله گفتم و رفتم سر کلاس امیدوارم همه شما هم اگه دانشجویید یا دانش پژوهید یا دانش آموزید یا اصلا هر چی هستید ولی اول مهر براتون یه شروع بوده، خوب شروع کرده باشید ، پیروز باشید و مؤید...

الهه