۱۳۸۸/٤/٢٥
خاله می شویم

وااااای خدای من چقدر هیجان انگیز ه!!! یه نی نی خوشگل و کوچولو دوباره به جمع خونوادگی ما اضافه شد!!!

تابستون چهارسال پیش که عمه می شدم یادم ه که همه مون کلی هیجان داشتیم بعد کلی وقت (حدود ١٩ سال) دوباره یه نی نی خوشمل اومد تو خانواده ما... و حالا امروز یه نی نی جدید. خدایا چقدر دوست داشتم الآن تو ایران بودم و کنار خواهرم به اش مامان شدنش رو تبریک می گفتم. فکر کنم از اون مامان مهربون ها بشه که دخترش همیشه صورتی و ناز ه!!‌

وااای چه خوب ه این حس الآن ه من کاش نزدیک بودم... چه خاله شدن رو دوست دارم. چه امروز رو دوست دارم.

الهه

آیندهوون

٢۵ تیرماه روز تولد کوچولوی خواهرم

پ.ن:‌الانی جونم چه خوب کردی زنگ زدی بهم... خیلی هیجان انگیز بود.... واای من می خوام ببینمش که لپهاش چال میره!!