۱۳۸٢/٥/۱٢
فصل عشق
It is true season of Love

When we know that we alone can love,

That no one could ever have loved before us

And that no one will ever love in the same way after us.John wolfgong von Goehteفصل حقيقی عشق لحظه اي است که

درمي يابيم تنها ماييم که عاشقيم

و کس ديگر نيز چون ما عاشق نخواهد بود.

يوهان ولفانگ فن گوته

اينو که گفتم خوشم آمد ازش ولي نمي دونم بهش معتقدم يا نه، ولي خوب مي دونم يکي لز بزرگترين آرزوهام اينه که يه روز "فصل حقيقي" عشق و حس کنم.

1بامداد 12.5.82