۱۳۸۸/٩/٩
برای تو که دوستت دارم

کاش همیشه لبخندم را باور کنی،

کاش همیشه ته دلت خوش باشد که خوشم و خوشحال.

ای کاش بدانی که فکری نیست، خیالی نیست و چیزی برای دلتنگی و نگرانی وجود ندارد.

باید قول بدهی که همیشه ته دلت از خوشی ام قرص ه قرص باشد.

آن وقت اگر با نگاه آرام و چشم های مهربانت از همه اینها مطمئنم کنی، با خیال راحت گریه می کنم، با خاطر آسوده همه لحظه ها دلتنگ و بی تابت می شوم و تک تک ثانیه ها نگرانت می شوم.

به اتکا به دل قرصت، دیگر لازم نیست فکر و خیال هایم را پشت لبخندم پنهان کنم.

ولی می خواهم بدانی، یک چیز همیشه درست است. و آن اینکه‌ چه لبخند بر لب داشته باشم، چه بغض در گلو و اشک در چشم، همیشه تا بی نهایت دوستت دارم و برای خوب بودنت نگرانم.

الهه

دور و دلتنگ.

آیندهوون

آذرماه ١٣٨٨