۱۳۸۸/۱٢/٥
تورنمت هارینگ امسال

اول یه نکته در مورد پست قبلی:

یه کمی خودم ناراحت بودم از پستی که نوشتم، خصوصی اش کردم که نبینمش...دلیلش بماند...

دیروز توی کلاب شمشیربازی مون مسابقه داشتیم. همون تورنمنتی که پارسال گفته بودم بعد مسابقه ماهی خام می خورند......

امسال به عکس پارسال بچه های قدیمی نیومده بودند شاید بخاطر اینکه اعضای بورد (انگار نه انگار که خودم یکی از همون ها ام) خوب اطلاع رسانی نکرده بودند. تورنمنت با 8 نفر با اسلحه اپه برگزار شد و من همه بازی هام رو بردم. حس خیلی خوبی داشتم موقع مسابقه چون قبلش یه اتفاق خوب ظهر افتاده بود که به اندازه ی خیلی زیادی من و پوآن رو خوشحال کرده بودهوراهورا.(خیلی مرسی پوآن که خوشحالمون کردیبغل).. وقتی بازی می کردم و از یکی از بچه ها که خیلی کاردرست ه 9-10 بردم، فکر کردم چه تاثیر زیادی داره روحیه ی آدم تو نتیجه ای که می گیره.  بعد از مسابقه رفتم با بچه ها ماهی خام خوردم این دفعه. البته این دفعه ی دومی بودکه امتحان می کردمسبز

 

الهه

اسفند ماه که بهاری شدهلبخند