۱۳۸٩/۱/۱٤
عید-مسافرت و خوش گذرانی

سال نوی همگی مبارک باشه و امیدوارم که خیلی سال خوبی رو شروع کرده باشین و تا اینجاش کلی خوب و خوش بوده باشه و بقیه اش هم همین طور. من که امسال خیلی سریع جدی شروع کردم. روز اول فروردین به همراه خانواده پوآن رفتیم لاهه. و روز ٢ فروردین مأموریتم شروع کردم. مأموریتم ٩ روز بود، و به خوبی گذشت. با کمی حاشیه که خوب طبیعی ه.

دیروز بالاخره امتحان رانندگی دادم. و واسه دفعه اول قبول شدم و کلی ذوق کردم که بالاخره گواهینامه هلندی گرفتم.

امروز سیزده بدر اول سبزه مون رو سپردیم به رودخونه ی کوچک شهرمون و بعد به همراه دوستان که بساط کباب راه انداخته بودند سیزدهمون رو بدر کردیم و راهی مسافرت شدیم تا از تعطیلات عید پاک استفاده کنیم.

اما از مسافرت...

یادم می آد کلاس پنجم بودیم، جغرافی می خوندیم، درسمون آسیا بود،‌ خاله می پرسیدن، رودخانه های آسیا،‌یانگ تسه کیانگ. من و دوستم خوابیده بودیم رو زمین جواب می دادیم... اون موقع فکر می کردیم که خیلی دوستهای قدیمی ای هستیم که ۵ ساله باهم دوستیم... روزها گذشت و گذشت و گذشت. دور شدیم، نامه دادیم. نزدیک شدیم دور شدیم ... نزدیک شدیم ولی همیشه دوست موندیم. تا امروز شد و ما از هلند مسافر آلمان شدیم که بیایم خونه شون. خونه ی قدیمی ترین دوست زندگی ام. چقدر داره خوش می گذره... چقدر خوبه. فردا باهم می ریم مونیخ.

الهه

سیزده فروردین ١٣٨٩

زیگن -آلمان