۱۳٩٠/٥/۱۱
تصمیم گیری

همه دلایل منطقی می گه یه کاری الآن وقتش نیست، ولی تصمیم گیری خیلی سخته فقط و فقط واسه اینکه دلم می خواد انجامش بدم... نمی دونم چی کار کنم؟!

و این وسط عقلم و دلم سعی می کنند همدیگر رو راضی کنند...

الهه

کمی قبل از یازدهم سپتامبر! 2011