۱۳٩۱/٤/۱٥
یادآوری

تو زندگی آدم گاهی یه اتفاقاتی می افتند واسه یادآوری...

  • یادآوری اینکه چقدر گاهی عاجزیم و محتاج
  • یادآوری اینکه چقدر خوش شانسیم و تا همین جایی که هستیم می شد خیلی بدتر باشه
  • یادآوری اینکه چقدر دور و برمون آدم های خوب هست، چقدر درک متقابل تو یه لحظاتی به آدم آرامش میده
  • یادآوری اینکه چقدر به بعضی آدم ها قلباً وابسته ایم و خودمون خبر نداریم. چقدر به هم گاهی نزدیکیم... چقدر همدیگرو دوست داریم.
  • یادآوری اینکه انتظار بدون توکل خیلی سخت و طولانی می گذره.
  • یادآوری اینکه قیمت بزرگ شدن خیلی سنگین ه... و گاهی لحظه ها خیلی سنگین تر.
  • ...

خداجونم می خوام که نگهم داری و نگاهم کنی... همون جوری که تو همه این مدت... گاهی بیشتر احتیاج دارم و گاهی خیلی بیشتر.

الهه

آیندهوون گرم...پرتب و پرامید.

پ.ن: شاید یه روز از این روزها نوشتم اگه فکر کنم خوندنش برای دیگران از نخوندنش بهتره... برای یادآوری.