۱۳٩۳/٥/٦
عید فطر

هر سال اول ماه رمضون و از اون بدتر عید فطر درگیریم که واقعاً روز عید کی ه... با اینجا بگیریم با ایران؟ به ماه ؟ به عقلمون. امسال هم دست آخر تصمیم گرفتم با اکثریت مسلمون های اینجا عید بگیریم که معمولاً با عربستان می گیرن... 

من که امسال به وقت مکه روزه هام رو افطار کردم (البته به سبک فتوای خودم) و عیدهم به همراه اکثریت مسلمون های اینجا... و نماز عید رو هم با همون ها به سبک نسبتاً غریبانه هر سال خوندیم.

ماه رمضون امسال ماه رمضونی بود به سبک " با چنگ و دندون حال و هوا ایجاد کن و نگهش دار" بودم... نمی دونم سال دیگه چی میشه... من ؟ اعتقاداتم؟ خانواده امون؟ ولی چیزی که هست اینه که در حدی تلاشم رو کردم که برای دلم حال رمضونی ایجاد کنم. و این حالم رو بهتر می کنه. نمی خواستم هیچ وقت به حداقل ها راضی باشم ولی این حداقل ها چیزی هست که دارم و بابتش شاکرم.

دیشب هر دو تا استادهام ایمیل زدن که عید آخر رمضانت مبارک. با یکی اشون امروز صبح جلسه داشتم. دیشب تو ایمیلش گفته بود:" اگه فردا عیدت ه راحت باش که یکی دو روز رو بمونی پیش خانواده و دوستات " . من هم خوشحال امروز و فردا کار نمی کنم.

طاعات همگی مقبول و عیدتون مبارک

الهه

آیندهوون تابستونی و سنگین گذر