۱۳۸٢/۱۱/٢٩
حراجی

مژده: اين وبلاگ تا دوم اسفند به مزايده گذاشته می‌شود

علت: مالک حاضر نيست وبلاگ خودش را تحويل بگيرد و انگار نه انگارکه اين محل نياز به تعميرات (نگوييم اصلاحات) دارد.

مزايا: دهها طرفدار دارد که هر روز خواننده اين وبلاگ هستند

شرايط: دانشجوی شريف نبايد باشيد بهتر است. چون بعدا بهتان سخت ميگذرد.به اصفهانی هم نمی دهم چون مالک اين وب نفرينم ميکنه.

مبلغ: با بهترين بيشنهاد موافقت ميشود

رمز کويريات ۲ اسفند نصيب کدام برنده خوش شانس ميشود

نويسنده فردا جمعه نيست