۱۳۸٢/۱٢/۱٥
ما می آييم...

سلام.

بالاخره به طور جدی تصميم گرفتيم برگرديم...از تصميم تا عملی کردن اون تصميم يک کم طول کشيد...که خوب يک مقدار زساديش تقصير شرایط بود... حالا ولی می آييم...و اين مژده رو به خوذمون می تونيم بدیم که دوباره شما رو می بينيم...

کويرياتی ها

جمعه نيمه اسفند