۱۳٩٥/٩/۳
مدرسه

الآن یک سال و خرده ای هست درگیر مدرسه شدیم. باورنکردنی ه در حالیکه فکر می کنی تازه حامله بودی، باید دنبال مدرسه واسه بچه ات بگردی. وقتی بچه بودم فکر می کردم خیلی باید صبرکنم تا بتونم برم مدرسه؛ نمی دونم مسئله این هست که دوسال بین 4 تا 6 سال خیلی طولانی ه یا اینکه همون مبحث سابق که مطرح شده بود که زمان برای بزرگتر ها سریعتر از کوچکتر ها می گذره. خلاصه در حالیکه آریو فقط دو سال و 10 ماهش بود ما اولین مدرسه برایش رو رفتیم دیدیم. صحبت کردیم و از اون پس کمابیش فعالانه درحال بررسی همه گزینه های ممکن هستیم. اینجا بچه ها از 4 سالگی (می تونن) مدرسه برن. تقریباً همه میرن. مدرسه اجباری البته از 6 سالگی هست. 

در این راستای مدرسه دیدن و رفتن و صحبت کردن البته خیلی چیزها یاد گرفتیم و خیلی هم متعجب شدیم گاهی از اینکه همچنین گزینه ای هم هست. بعضی وقت ها فکر می کنم انتخاب بین دولتی، نمونه و غیرانتفاعی که زمان راهنمایی ما بود، یا انتخاب (یا اجبار) بین ثابت صبح ، ثابت بعد از ظهر و گردشی، انتخاب های بسیار ساده تری بوده. انتخابی نبود به اون صورت... درست و غلطش رو کاری ندارم. الآن همین که گزینه زیاده انتخاب درست رو بسیار سخت می کنه.

طیف گسترده ای هست از مدارس اینجا که تازه گمونم به اندازه بعضی کشورها اینجا گزینه موجود نیست...

با ایده هایی آشنا شدیم که هیچ از وجودشون خبردار نبودیم یکی اش sudbury school هست که به همه چی می مونه الا مدرسه. من از نزدیک به عنوان ناظر خارجی با این مدرسه آشنا شدم چون یکی اشون تو محل مهد بچه ها بود و هر روز می بینمشون. بی شباهت ترین جا به مدرسه رو تصور کنین ، اونجا همین مدرسه اس. و در کمال تعجب خودم فعلاً یکی از گزینه های جدی ماست!

تو این طیف ، از این منتهاالیه، به سمت اون شکلی از مدرسه که برای من معنی مدرسه میداد که حرکت کنیم Jenaplan Montessori Free Antroposophic Freinet Dalton  و غیره هست... اینها هم برای ما گزینه است فعلاً...

بماند که از لحاظ زبان و دین و ... هم می شه مدارس رو انتخاب کرد. و یه سری مدرسه هست که تو هیچ مجموعه ای نمی گنجه میشه مدرسه خاص که هر کدوم یه جور خاص ان.

ما با زمینه ی خانوادگی ای که تحصیل تویش فاکتور مهمی تلقی میشده ، واقعاً میون این گزینه ها گیر افتادیم و نمی تونیم تصمیم بگیریم. کمک دوستان از ما بزرگتر و با تجربه تر اینه که اون کاری رو بکن که دلت میگه. برو تو مدرسه اگه دلت گفت می خوای بچه ات رو دست این ها بسپری همون مدرسه ی درستی ه واسه شما... گیرم من اینجا با دلمم هست، حرفی نمی زنه! دلم به شدت دودل ه!

مادروامونده از انتخاب.

ابری ، پاییزی و بی برگ، اوایل آذر