۱۳۸٤/٤/٥
مرحله جديد
دلم مي خواست بعد از خيلي وقت دوباره بنويسم حتي شده يک بار! ولي اصلاً دستم به نوشتن نمي رفت؛ نه که ننويسم ولي نوشته هام حتي واسه خودم هم ديگه ارزش دوباره خوندن ندارند...خيلي با آني که بودم فاصله گرفتم؛ديگه اون قدر دور شدم که دست خطم را هم نمي شناسم...

ولي امروزي که گذشت تصميم گرفتم برگردم...نه الزاماً به هماني که بودم چون ديگه نه واقعاً مي خوام و نه ديگه مي شه...ولي امروز که يه روز پايان بود و يه عالم شروع بازم مي خوام مثله هميشه "بهتر از گذشته" شروع کنم...

بالاخره به هر ترتيبي بود با همه خوب و بدش دوره کارشناسي تمام شد !

البته اگه اينها پاس بشه که البته فکرکنم بشه!

شايد خيلي زود بيام و از چهارسالي که تو دانشگاه گذشت بگم شايدم يواشکي فقط به خودم بگم...چه بگم و چه نگم ولي مي دونم که خيلي گفتني هست...

الهه
پنجم تيرماه 1384
يکشنبه، 01:21 بامداد