۱۳۸٤/٤/۱٩
اگه همه چیز برمی گشت چی؟

یادم افتاده همه چیز عوض میشه دیر یا زود! اصلاً قابل مقایسه نیست گاهی وقتا حس آدم، دید آدم، شرایط آدم با یه کم قبلش! خیلی غیرقابل پیش بینی است... شرایط و نحوه تفکر الآن من با یک ماه پیش، با شش ماه پیش با یک سال پیش هیچ کدام با هم قابل مقایسه نیست... نگاه که می کنی به طور کلی همه چیز ممکنه به نظرت بیاد عوض شده . چقدر حس پارسال این موقع من با الآن فرق داشت... و نمی تونم تصمیم بگیرم اگه همه چیز برگردد عقب من همین جوری عمل می کنم یا نه... چه خوبه گاهی که زمان برنمی گردد والا چه تصمیم گیری سخت می شد.

بازم این حرف تکراری رو می زنم که چه خوبه مناسبت ها و تاریخ ها آدم را وادار به جمع بندی عملکردش می اندازه... می شینی با خودت کلاهت رو قاضی می کنی می بینی چند مرده حلاجی؟!!
نوزده تیر1384