۱۳۸٥/٤/۱٧
گوله

فکر می کردم گوله خوبه چون هیچ کس نمی فهمه شاد است، یا داره گیج می زنه یا ازدرد به خودش می پیچه! تازه چون همه جاش مثل همه کسی نمی فهمه می چرخه، جلو می ره؟ یا ثابته... گوله خوبه. منم گوله شدم. خیلی وقته مثله یه گوله برفی که منتظراست...شاید منتظر آفتاب که عرقش را خشک کنه.

 

الهه