۱۳۸٥/٧/٥
یک ثانیه

 

ميشه لطفاً صدام کني

هرشب قبل از خواب، ميشه هر شب يه ثانيه به من هديه بدي،

فقط ماله من يک ثانيه

کمه اما براي من خيلي ام زياده،

يک ثانيه براي دوست داشتن من. فقط صدام کن. حتي تو خيالت

من خيلي دوست دارم به اندازه تمام يک ثانيه هاي دنيا.

پويا