۱۳۸٥/٩/۳
من کجا

یکی گفت

عمری است که همسایه دیوار به دیوار شرابیم

عمری است که از کون و مکان هر دو خرابیم

گشتیم چو اسیر دل و آن قامت دلدار

افسوس که کوته شد این راه‌ در این فصل خزانیم

من فکر کردم من این همه نیستم. من اون یکی رو ع.ا صدا می کنم. من آرزو می کنم همه عزیزان سلامت باشن.

امروزم شب تولد یکیه. اون یه عریز دیگه است. کادو کی می دونه چی دلش می خواد؟ خودم می رم ...خوشحال می شه. یه کادو ... آدم که کادو رو پس نمی گیره... می گیره؟

الهه

سوم آذر