اعتماد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

تعجب ندارد

بودم که اعتماد دلت را گرفت

سي و يک زن کامل گذشته

از سفيدي لرزان

شرمي که آب شد

به تفي تفته شد

ديدمت!

کنار در "خير پيش"

که بي عجله گريه را پس مي زدي

که

به خدا سپردمت.

کوتاه شدي

غم را انداختي ته چشمانت

نشستي دنج زندگي

تا کي بروي

بي حتي خبري از"ديگر نخواهم ديدمتان"

 

 

"پويا

وسط مرداد

/ 3 نظر / 4 بازدید
Ghazaal

Bazia nemigan ke to weblog ham chiz minevisan... Manam yeki sakhtam, delam khast, vali kash in ghabaie weblog haro khoshgel tar misakhtan