اسطوره های صبر

تو این مدت یه اتفاقاتی افتاد که دلم می خواست بنویسم...

آدم هایی رو می بینیم دور و برم که خیلی برام صبرشون و قدرتشون قابل تحسین ه و تقدیر ه. من هنوزم خیلی ناتوانم... نمی تونم اون لحظه هایی که لازم ه بیام و وبلاگ بنوبسم.

بچه داری به شدت شیرین و وقت گیره .ولی همون جوری که قبلاً نیمچه قولی داده بودم از بارداری ام می آم و می نویسم . در سه قسمت.

از این هفته سعی می کنم هر هفته یک قسمت رو بنویسم.

/ 0 نظر / 48 بازدید