ادامه کمک و همکاری

یکی از دوستان یه لینکی داده بودند راجع به این لوگویی که من رو بازوی سربازهای نروژی دیده بودم! خلاصه مطلب اینکه این سربازها همون طور که همه مون  پیش بینی کرده بودیم ماله افغانستان هستند!

ممنون ولی به هرحال من سعی می کنم گزارش تصویری تهیه کنم!!

الهه

۲۵ اردی بهشت ۱۳۸۶

/ 10 نظر / 8 بازدید
سميه

خوشحال ميشيم گزارشتو ببينيم

پويان

ميشه بپرسم شما کی پيشبينی کرده بوديد که اين سربازا مال افغانستان هستند؟ خودشون افعاني ان يا لباساشون؟

پويان

آها فهميدم ميرن افغانستان

حرفه ای

خوشم مياد اونور دارن سر حق من و تو توی مملکت خودمون آدم ميکشن اينجا غصه سربازای نروژی رو ميخوريم.... بابا گور باباشون... بنويس که دخترای ايران رو دارن ترانزيت ميکنن به شيخ نشينهای امارات و ما داريم برای ۲ تا تار موی بيرون دخترا تو تهران نوحه ميخونيم و سينه ميزنيم و داد ميزنيم خليج فارس!! به خدا من خليج عربی رو بيشتر دوست دارم به شرطی که همش با همه کثافتکارياش بشه عربی!!! نه اينکه پل ترانزيت نواميس ما بشه ... اگه من مردم از غم اين حيثيت از دست رفته مردم ...

خواب کوتاه

اين سربازا چی می خوان از جون ما ؟ بابا دموکراسی که بزور نميشه ما ذاتا ديکتاتور پسنديم ساخته شديم برای هوار کشيدنهای بدون مغز برای کاريزما حالا انقدر به زور هلمون بديد تو بهشت تا از اونور جهنم بزنيم بيرون ...

کویریات

ایول!!پسرخاله!!

شيما

اين شايان ما اينجوری ميگه خيلی دوست دارم خيلی

مطهره

من برگشتم. رفتن اثر داشت الهه! خیلی خوبم!

ام آر دی اس آر تی

ادامه... خواندم