چه زود گذشت چه زود گذشت بچگی ها!

بدنیا می آی، بزرگ می شی، می خندی، دندان درمی اری، می شینی، راه می افتی، سواد دار می شی، موفق می شی، فکر می کنی زندگی می کنی...حس پیروزی بهت دست می ده.

زندگی می گذره، یکنواخت می شه، فکر می کنی می تونستی موفق تر باشی، پیر می شی، شوادت یادت می ره، دیگه راه نمی تونی بری، دیگه نمی تونی بشینی، دیگه دندان نداری، حرف نمی زنی ...از دنیا می ری به دنیا می ری!


همه جا همینه... اولش پر از حس شروع شروع می کنی ...کاش واست روزمره نشه! خرد خرد از همه چیز پاک می شی مثل اینکه هیچ وقت نبودی!

می ری آنجا، کم کم همه جاش وجود پیدا می کنی، همه می شناسنت، می ری، میای ... یادت می ره این جا همان جاس که روز اول غریب بودی...

... یوهو یه روز میشه باید از همه جاهایی که کم کم باهاش آشنا شدی یکباره خداحافظی کنی، دیگه هیچ جا وجود نداری...

... چند سال دیگه گذارت می افته؛ می بینی هیچ کس نمی شناستت! غریب می افتی! حالا نمی دانم یادت مونده یه روز اینجا غریب نبودی؟؟


الهه
هفت آذر هشتادو چهار

/ 4 نظر / 5 بازدید
magi

شنیدم می خواهی بری، برای همین ناراحت شدم که افطاری دوستمون نیومدی... حیفه، همه دوری هایی که نزدیک میشه و همه نزدیکی هایی که دور میشه... همیشه با درد همراهه... عجیبه...

مریم

آره - کاش عادت نشه - کاش هميشه همه برای آدم تازه باشن کاش .... کاش يادت بمونه اينجا غريب بودی ، مثل همونی که الآن جلوی تو غريبی ميکنه ! کاش يادشون بمونه يه زمانی انجا غريب نبودی ، مثل همونا بودی !!!!!!!!!

hoda

اين لحظه رو چند بار تجربه کردم...

want to be unknown

nemikhastam ino begam vali, matneh naomidkonandeh kheyli khobi bood, harchand keh inha vaghiati hastand keh behzoodi bayad ba onha moajeh beshim.