پست های ارسال شده در مهر سال 1382

چشم در بربر چشم۲

قسمت دوم: در محضر استاد -                                                                                                                                                         باور مي کني يک جفت چشم مرا اين چنين درمانده کرده باشد.<?xml:namespace prefix = o ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 30 بازدید

آزادی

                                                                                                                                   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ديروز از کرمان آمدم. اول مسافرت هنوز قطار راه نيفتاده بود ديدم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 25 بازدید